Bjuråkersvägen 23 A & B


Bjuråkersvägen 23 A


På Bjuråkersvägen har vi 20 st lägenheter från ettor till fyror

Bjuråkersvägen 23 B

Lediga objekt

Inga lediga objekt
Vi har även några lokaler som är lediga i detta hus.